infolinia

801 318 319

infolinia
2016-03-13  /   Porada techniczna

Bezpieczeństwo pracy operatora

Operator powinien zawsze pamiętać, aby przed przystąpieniem do pracy wykonać codzienną obsługę OC według  czynności przewidzianych dla danego typu wózka. Przed rozpoczęciem pracy należy pamiętać o zapięciu pasa bezpieczeństwa. Przy dojeżdżaniu do skrzyżowań z innymi drogami bądź ciągami pieszymi można ostrzegawczo użyć sygnału dźwiękowego (w zależności od regulacji wewnętrznych w firmie). W  niektórych firmach wymagane jest używanie kasków ochronnych, a w miejscach dużego zapylenia okularów ochronnych. Podczas rozmów z osobami pieszymi ( przyjmowanie dyspozycji, informacji, itp. ) stosujemy się do zasady „dwa kroki wstecz” , co oznacza, że nie ruszamy wózkiem z miejsca dopóki osoba piesza nie odejdzie od wózka na min dwa kroki. Ładunki na widłach podejmujemy zawsze symetrycznie i do końca wideł. W razie konieczności oddalenia się od wózka wyłączamy stacyjkę i zabieramy kluczyk, aby osoba postronna nie mogła go uruchomić.


Zobacz pozostałe porady